Energetska efikasnost

Uvođenjem mjera energetske efikasnosti u zgrade i objekte, ljudi smanjuju nepotrebno rasipanje i prekomjernu potrošnju energije.

BROŠURA

Preuzmite našu brošuru da biste vidjeli konkretne podatke usluge i kako radimo.

BROŠURA.PDF
2 MB

POČNIMO S RADOM
ZAJEDNO

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja kontaktirajte nas.

+387 65 737 788

+381 64 570 2458

Stefana Dečanskog bb, ATC lokal 16, 76300 Bijeljina Bosna i Hercegovina

Šta je Energetska efikasnost i zašto je važna?

Racionalno korištenje energije, koje leži u osnovi koncepta energetske efikasnosti, predstavlja jedno od rješenja za smanjenje proizvodnje CO2. Kako se većina električne i toplotne energije i dalje dobija iz fosilnih goriva (ugalj, nafta i sl.), koja su uzročnici emisije CO2, energetska efikasnost dolazi kao primarna mjera smanjenja njegovih emisija u okolini.

Energetska efikasnost podrazumijeva upotrebu manje količine energije (energenata), za obavljanje istog posla, kao što je GRIJANJE ili HLAĐENJE prostora, RASVJETA, PROIZVODNJA, POGON VOZILA, itd

Šta je Energetska efikasnost podrazumjeva

Pod energetskom efikasnošću podrazumijevamo mjere koje se primjenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije u domaćinstvima, lokalnoj zajednici i industriji.

Energetska efikasnost se može unaprijediti uvođenjem organizacionih promjena u domaćinstvu, radnom okruženju i lokalnoj zajednici.

Electronic materials are the type of materials which are typically used as core elements in a variety of device applications. These elements can be, for example, memories, displays, LEDs and could be easily seen in daily electronic gadgets such as mobile phones, computers, laptops, tablets, GPS devices, LED bulbs, TVs and monitors.

U domaćinstvu
U kompanijama
U lokalnoj zajednici

U DOMAĆINSTVU, članovi mogu raspodijeliti obaveze koje se odnose na racionalnu potrošnju energije. Npr. jedan član domaćinstva može provjeravati i kontrolisati upotrebu rasvjete, dok drugi može provjeravati korištenje uređaja i gasiti one koji su na “stand-by” načinu rada.

U KOMPANIJAMA je potrebna podrška menadžmenta.

Npr. može se uspostaviti odbor za energiju, koji će postaviti ciljeve vezane za smanjenje korištenja energije, pripremiti izvještaj o napretku smanjenja energetskih troškova, redovno pratiti režijske troškove, te prezentirati ostvarene uštede zaposlenima.

U LOKALNOJ ZAJEDNICI, donosioci odluka, kroz pripremu i implementaciju strateških dokumenata i pratećih akcionih planova, kao i izmjenu zakonske regulative, mogu:

  1. podstaći promjene u radu institucija, kao i pristupu prema energetskoj efikasnosti,
  2. pokrenuti realizaciju mjera energetske efikasnosti, kao što su utopljavanje javnih i stambenih objekata, zamjena neefikasne ulične rasvjete, postavljanje solarnih klupa, zamjena pogonskog goriva za vozila javnog prevoza, osmišljavanje programa posticaja, itd.,
  3. podizati svijest stanovništva o višestrukim koristima za lokalnu zajednicu.

Energetska efikasnost utiče na društvo tako što:

Za razliku od fosilnih goriva, solarna energija dostupna je u gotovo
neograničenoj mjeri, ne proizvodi štetne emisije i uz to je besplatna.
Moderni sistemi grijanja mogu se kombinovati sa solarnim kolektorima, što
solarne sisteme grijanja čini izvrsnom opcijom za pripremu potrošne tople
vode ili za podršku krugu grijanja.